Valikko Sulje

FIXIT – Suomi ja EU

Suomi on osa EU:ta – se on selvä. Eurooppalainen oikeusjärjestys on ollut osa suomalaista yhteiskuntaa jo Ruotsin vallan ajoista lähtien. Suomi on mukana monessa kansainvälisessä projetissa ja Suomea halutaan tuoda esille vahvasti oikeudenmukaisena valtiona, mikä on hyvä asia. EU:ssa on pyritty tiiviimpään yhteistyöhön eri aloilla, myös verotuksen alalla. EU oikeudellinen syrjintäkielto -periaate tarkoittaa, että kansalliset viranomaiset eivät saa kohdella ulkomaista yritystä toisin kuin ko. maassa rekisteröityä yritystä. Vaikka tämä periaate saattaa ajoittain ruohonjuuritasolla unohtua, se on vahvistettu EU tuomioistuimessa ja hyväksytty Suomen valtion hallinnossa.

Miten yksityishenkilöiden kohdalla? Suomalaisessa yhteiskunnassa on silloin tällöin noussut vahvasti esille perintöverotus ja sen taso. Kun Suomen perintöverotusta vertaa toisiin EU maihin, se on korkea. En pidä verotuksen tasoa mahdottomana mutta verovelvollisten tasavertaisuutta silmällä pitäen erityisesti pienet ja alemman keskiluokan perheiden varallisuus tulisi vapauttaa perintöverosta kokonaan. Varakkaammille henkilöille löytyy kyllä tehokkaita verosuunnittelun välineitä.

Kun Brexit puhuttaa, mielessäni on Fixit. Suomen asemaa ja mainetta ajatellen pidän häkellyttävänä, että Suomi on pudotettu pois Euroopan Unionin kartalta. Mistä on kyse? Veroasiantuntijana toimiessani haen säännöllisesti tietoja EU:n ja kansallisten viranomaisten nettisivuilta verotukseen ja muuhun sääntelyyn liittyen. Pidän käsittämättömänä, että Euroopan Unionin alueen maiden perintöoikeutta ja perintöverotusta koskevalta nettisivustolta Suomi on poistettu kokonaan. Informatiivinen EU:n perintöoikeutta koskeva sivusto https://www.successions-europe.eu/ antaa virheellisen kuvan Suomen asemasta EU:n ulkopuolisena valtiona. Sivusto on aiemmin sisältänyt täysin oikein kirjoitetun tietopaketin Suomen perintöoikeudesta ja perintöverotuksesta – olen sitä esitellyt Suomessa asuville ulkomaalaisille henkilöille. Kenen aloitteesta Suomi poistettiin sivustolta? Kenen intressissä on salata suomalaisen yhteiskunnan todellisuutta?

Voin ymmärtää Suomen ”eron” kerrotulta sivustolta vain sitä vasten, että joku taho haluaa salata Suomen valtion perintöveron korkean tason suhteessa muihin Euroopan valtioihin. Fixit?