Valikko Sulje

Nikula Arbitraatio

Nikula Legal tarjoaa räätälöidyt arbitraatio palvelut niille, jotka haluavat saada ratkaisun riitatilanteeseen. NAP on vaihtoehtoinen keino ratkaista siviilioikeudelliset riidat tuomioistuimen ulkopuolella.

 

Just take the NAP!

 

NAP on helppo, nopea ja edullinen.

Et tarvitse asianajajaa, jos uskot voivasi hoitaa Asian itse. NAPPI on helppo:  lähetät vain juttusi Nikulan ratkaistavaksi.  Lähetä asiakirjat salatun email  linkin kautta – Nikula lähettää linkin sinulle!

 

Nikula pitää kaiken luottamuksellisena.

 

Osapuolet voivat milloin tahansa lopettaa NAP prosessin, sopia sovittelusta tai päätyä sovintoon. Nikula vahvistaa keskinäisen sopimuksen.

 

STEP 1.

 

 

Tee sopimus NAPista - tai nimitä Nikula omaksi välimieheksesi.

“Tästä sopimuksesta johtuvat riidat ja vaatimukset, sopimusrikkomus, sopimukset päättäminen tai pätemättömyys ratkaistaan lopullisesti varatuomari Anne Nikulan, Helsinki, toimesta Nikula Legal Oy:n tarjoaman Nikula Arbitraatio Prosessissa.”

Nikula noudattaa Yhdistyneiden Kansakuntien ”Unicitral” Arbitraatio sääntöjä, jos muuta ei ole sovittu.

Voit aina nimittää Anne Nikulan välimieheksi mihin tahansa välimiesoikeuteen. Nimeämällä Nikulan varmistut siitä, kuka käsittelee tapaustasi.

STEP 2.

 

 

Lähetä hakemus - tai lähettäkää yhteinen hakemus

STEP 3.

 

 

Nikula valmistelee tapauksen

Toiselta osapuolelta pyydetään vastaus hakemukseen.
Nikula valmistelee tapauksen tosiseikat siten kuin osapuolet ovat ne esittäneet

STEP 4.

 

 

Tee sopimus NAPista - tai nimitä Nikula omaksi välimieheksesi.

Sinulta pyydetään kommentteja ja todisteita tapauksen tosiseikoista. Osapuolet lähettävät loppulausumansa asiassa.

STEP 5.

 

 

Suullinen käsittely järjestetään pyydettäessä ja jos Nikula katsoo sen tarpeelliseksi todistajien kuulemiseksi tai todisteiden arvioimiseksi.

STEP 6.

 

 

Asian ratkaisu lähetetään sinulle mahdollisimman pian.

Tuomari antaa ratkaisun perustellen sen. Ratkaisu (välitystuomio) on oikeudellisesti velvoittava ja täytäntöönpantavissa.

Nappi tuomari

Varatuomari Anne Nikula on pätevöitynyt tuomariksi Suomessa. Hänen antamansa tuomarin vala korostaan puolueettomuutta. Tuomarin harjoittelussa Anne sai hovioikeuden myöntämän arvonimen. Hän on opiskellut ja työskennellyt monien eri tehtävien parissa saavuttaakseen syvällisen tieto-taidon liike-elämän juridisista asioista ja osatakseen arvioida juttuja eri näkökulmista. Hänellä on kansainvälistä kokemusta. Annen esitystaito ja kirjoitustaito ovat erinomaiset. Hänen analyyttinen ajattelunsa on korkealaatuista. Hänen perustelunsa tekevät ratkaisuista ymmärrettäviä. Anne pelaa länsimaisten oikeusperiaatteiden mukaan ilman ennakkoasennetta.

ARBITRAATION HINNASTO (1.8.2020)