Valikko Sulje

Pro Bono - syyttäjän menettely

Nikula on antanut Pro Bono juridista tukea Alexanterille, joka hankki itselleen vanhan talon, jonka pihalle myyjä oli jättänyt  vanhoja öljytynnyreitä, rikkinäisen pesukoneen ja vanhan siilon ym. Kun myyjä ei pyynnöistä huolimatta vienyt romuja pois, Alexander siivosi pihan. Myyjä teki asiassa rikosilmoituksen –ja syyttäjä lähti ajamaan rikossyytettä. Käräjäoikeus tuomitsi Alexanderin varkaudesta.

Nikula on tehnyt asiassa kantelun valtakunnan syyttäjälle koskien syyttäjän menettelyä. Syyttäjä oli jättänyt kokonaan huomiotta syytetyn puolesta esitetyt seikat, öljytynnyreistä ym. aiheutuvan ympäristöhaitan. Nikula katsoo, että syyttäjä on toiminut asianomistajan asiamiehenä ja menetellyt vastoin syyttäjien eettisiä ohjeita, jotka on hyväksytty YK:n kongressissa Havannassa vuonna 1990. Syyttäjän tulisi suojella ihmisoikeuksia ja pyrkiä varmistamaan oikeudenmukainen oikeudenkäynti rikosasiassa. Käräjäoikeuden menettely ja ratkaisu asiassa on saatettu hovioikeuden käsiteltäväksi– sekä tiedoksi syyttäjäviranomaisille. Asian tutkinta on vireillä 2020.

Pro Bono - Perheväkivalta

Nikula on auttanut naista, joka on joutunut entisen aviopuolisonsa fyysisen, henkisen ja taloudellisen pahoinpitelyn kohteeksi. Naisen alaikäinen tytär on myös kärsinyt tilanteesta. Tapaus on traaginen, koska nainen on menettänyt kuulonsa. Nainen ja hänen tyttärensä pakenivat turvataloon - heillä oli mukanaan vain henkilökohtaiset tarve-esineet. Tyttären lemmikkimarsut onnistuttiin pelastamaan myöhemmin.

Oikeusaputoimisto hoitaa Sarin puolesta avioeroasiaa ja omaisuuden ositusta. Nikula on auttanut Saria rikosoikeudellisessa asiassa, jossa on kyse omaisuuden laittomasta haltuunotosta ja pahoinpitelystä. Pitkään jatkunut prosessi, pelko, ahdistus ja taloudellinen niukkuus ovat vaikuttaneet naisen terveydentilaan. Rikosprosessi on vielä kesken 2020.

 

 

Anne Nikula on tehnyt Pro Bono työtä 1990-luvulta lähtien, jolloin syvän talouslaman seuraukset vaikuttivat yritysten toimintaan ja yksityishenkilöiden tilanteessa. Hän voi hoidaa Pro Bono juttuja vain rajallisesti. 

Mikäli haluat tukea toimintaa, ota yhteyttä Anneen.